VELIO - systém osvetlenia a distribúcie vzduchu v interiéroch

Kvalitný vzduch a svetlo definujú komfort interiéru budov. Až doteraz spolu súperili o svoje miesto na strope.
Od dnes už nemusia. Je tu multispot VELIO!
Svietidlo a distribučný prvok vzduchu z centrálnej vzduchotechniky v jednom ako základ, s potenciálom pre ďalšie periférie - snímače kvality ovzdušia, reproduktory, nasmerovanie k únikovým východom...
VELIO je nositeľom funkčného dizajnu pre dosiahnutie úspor pri inštalácii, zjednodušenie návrhov stropov elimináciou kolízií, a to všetko hlavne s estetickým výsledkom a v usporiadaní na mieste, kde to má byť. 
Všetko v slovenskej réžii od idey, konštrukcie, dizajnu produktu, obalu až po výrobu.
Roky skúšok, testov a vylepšení zhmotnené v inovatívnom produkte prémiovej kvality.

Good indoor air quality and light define the wellbeing in the buildings. Until now, they have been competing for their spot on the ceiling. They no longer have to. Here is a multispot VELIO!
Luminaire and air distribution element from central air conditioning in one as a base, with potential for other peripherals such as air quality sensors, loudspeakers, direction to escape exits...
VELIO brings a functional design to achieve installation savings, simplify ceiling designs by eliminating collisions, all with aesthetic results and at a place where it should be.
Everything made in Slovakia: from idea, construction, product design, packaging to production. Years of exams, tests and enhancements embodied in innovative product of premium quality.


Výrobca/producer: veliospot.com


Foto: Erik Ďuriš

VELIO designer Michal Staško
VELIO design Michal Staško
VELIO designer Michal Staško
VELIO design Michal Staško
Slovak designer Michal Staško. Product design VELIO
Slovak designer Michal Staško. Product design VELIO
Slovak designer Michal Staško. Product design VELIO
VELIO design Michal Staško

slovensky designer

slovensky dizajn

design produkt

product design

designer slovakia

slovensky dizajner

velio spot

new design slovakia

distribucia vzduchu

light system

návrh svietidla

dizajner michal staško

michal Staško dizajner

SK designer

slovak product design

dizajner slovensko

dizajner produktov

dizajn michal staško

navrh svietidla

svetlo a distribucia vzduchu

dizajn staško

dizajner stasko

design stasko

designer stasko

slovensky dizajn

new light system

novy design

slovensky dizajn

slovensky design

velio system

veliospot

veliospot system

vyustka

odvetranie interierov

stropny system

chitry strop

stropny system

Top