Interiér Sky baru.

Dizajn interiéru sky baru v hotely Park.

Miesto realizácie: Nábrežie Ivana Krasku 4277, Piešťany

Foto: Erik Ďuriš

Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru
Interior design Michal Staško, interérový dizajn, návrh interiéru baru

hotel Park

interiérový dizajn

interior designer slovakia

design interior bar

design sky bar

staško

stasko dizajn

dizajn interiérubaru

navrh baru

dizajn interiéru bar

stasko dizajn

slovenský dizajn

interior design

návrh interieru Tatry

dizajn interier baru

dizajnovo interiér baru

bar design

interior design slovakia

dizajn interiéru slovensko

dizajn baru

interior design

interier horeca

design bar piešťany

design interior

návrh baru v piešťanoch

dizajn interiéru

design interiéru

Slovensky interier

Piešťany

Sky bar hotel Park Piešťany

Top