TULI workschop v Piešťanoch

MESTO PLNÉ FARIEB

17. marca 2016
Workshop s dizajnérom Michalom Staškom

Poďakovanie pre kolektív Mestskej knižnice v Piešťanoch

a firme Tuli za workshop materiál..

Foto: kniznica.sk

Top